Godziny pracy nauczycieli

Tekst - Barbara Dutkowiak

ZGODNIE Z ZATWIERDZONYM ARKUSZEM ORGANIZACJI PUNKTU
PRZEDSZKOLNEGO W PATRZYKOWIE NA ROK SZKOLNY 2017/18
PRZEDSZKOLE CZYNNE JEST OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZ. OD 7.00 DO 15.00

DZIEŃ TYGODNIA P. Kasia Kupsik P. Kasia Górczewska P. Wioletka Rzemyszkiewicz
- rytmika
P. Monika Łysiak -logopedia ks. Patryk Sękowski Liczba godz.
PONIEDZIAŁEK 7.00 – 12.30
(5,5)
12..30 – 15.00
(2,5)
- - - 8
WTOREK 7.00 – 10.30 (3,5)
10.30 – 15.00
(4,5)
10.00 - 10.40 - - 8
ŚRODA 11.30 – 15.00 (3,5)
7.00 – 11.30
(4,5)
- 8.00 – 9.00 zajęcia indywidualne - 8
CZWARTEK - 7.00 – 15.00
(8)
- - - 8
PIĄTEK 13.30-15.00 (1,5) 7.00 – 12.30
(5,5)
- - 12.30 – 13.30
(1)
8
TYGODNIOWA LICZBA GODZIN 14 godz. 25 godz. 1 godz. 1 godz.
zajęć indywidualnych
1 godz. 40

© 2012-2016 Przedszkole Gminne w Kramsku, ul. Chopina 12, 62-511 Kramsk, tel. 63 2470004 w. 226, e-mail: przedszkole.kramsk@gmail.com